Day: Tháng Chín 22, 2021

Torki Food mang lại những lợi ích kinh doanh nào cho bạn?

Trong những năm gần đây, thị trường nhượng quyền kinh doanh tại Việt Nam đang diễn ra khá sôi động, đặc biệt trong thị trường thức ăn nhanh.  Tỉ lệ tăng trưởng lên đến 12%/năm. Đồng thời có nhiều người nhen nhóm trong người ý định khởi nghiệp kinh doanh nhượng quyền. Vậy, cần lưu…

Details