1A. Mô hình cửa hàng
Torki Food Medium

Cửa hàng cố định
Không gian thoải mái
Quy mô trung bình
Kinh doanh đầy đủ các sản phẩm của hệ thống Torki Food

1B. Mô hình cửa hàng
Torki Food Classic

Cửa hàng cố định
Không gian thoải mái
Quy mô trung bình kiểu cơ bản
Kinh doanh đầy đủ các sản phẩm của hệ thống Torki Food

1C. Mô hình cửa hàng
Torki Gà Rán

Sản phẩm chính là gà rán
Cửa hàng cố định
Không gian linh hoạt
Quy mô bằng với mô hình cửa hàng Torki Food
Kinh doanh đầy đủ các sản phẩm của hệ thống Torki Food

2A. Mô hình xe đẩy
Torki Food Medium

Linh hoạt địa điểm bán hàng
Có trang trí biển hiệu
Quy mô nhỏ
Kinh phí đầu tư thấp
Sản phẩm chính là Torki Kebab ( bánh mì Kebab ) , có thể kết hợp các sản phẩm như Torki Burger, Torki Mỳ ý, Torki Hot Dog, Torki Gà Rán

2B. Mô hình xe đẩy
Torki Food Classic

Linh hoạt địa điểm bán hàng
Không trang trí biển hiệu, tối đa là có dù che nắng ngoài trời
Quy mô nhỏ
Kinh phí đầu tư thấp
Sản phẩm chính là Torki Kebab ( bánh mì Kebab ) , có thể kết hợp các sản phẩm như Torki Burger, Torki Mỳ ý, Torki Hot Dog, Torki Gà Rán

2C. Mô hình xe đẩy
Torki Burger

Linh hoạt địa điểm bán hàng
Không trang trí biển hiệu, tối đa là có dù che nắng ngoài trời
Quy mô nhỏ
Kinh phí đầu tư thấp
Sản phẩm chính là Torki Kebab ( bánh mì Kebab ) , có thể kết hợp các sản phẩm như Torki Burger, Torki Mỳ ý, Torki Hot Dog, Torki Gà Rán

Mô hình Kiosk Ngoài Trời Torki Food

Mô hình này nhắm đến nhóm khách hàng bận rộn, cần sự nhanh chóng và tiện lợi.
Cửa hàng cố định ngoài trời
Quy mô nhỏ
Kinh phí đầu tư thấp

Mô hình Quầy Counter
Torki Food

Quy mô nhỏ và vừa
Kinh doanh kết hợp trong các trung tâm thương mại, quán cà phê, siêu thị, …
Kinh phí đầu tư thấp

Mô hình Quầy Counter
Torki Food

Không gian linh hoạt
Kinh doanh kết hợp trong các trung tâm thương mại, quán cà phê, siêu thị, Quán trà sữa, ….
Linh hoạt trong nhà và ngoài trời