Torki Burger

Trong những năm gần đây, với sự phát triển thần tốc của kỉ nguyên số cùng với sự lên ngôi của tiến trình hội nhập hóa, toàn cầu hóa đất nước, việc kinh doanh một sản phẩm gì đó chưa bao giờ là dễ đến thế, đặc biệt là đối với ngành F&B. Nổi bật là hình thức kinh doanh nhượng quyền hamburger, được xem như mảnh đất màu mỡ khi lượng cửa hàng phục vụ thức ăn nhanh tại Việt Nam chỉ chiếm chưa đến 30% tổng số cửa hàng kinh doanh ẩm thực trên toàn quốc.