hay-dam-bao-rang-ban-dap-ung-duoc-cac-dieu-kien-ma-don-vi-nhuong-quyen-dat-ra-de-duy-tri-uy-tin-thuong-hieu