Kebab Torki

Kebab Torki là chuỗi cửa hàng bánh mì Doner Kebab

Torki Buger

Torki buger cung cấp chuyên biệt dòng sản phẩm Hamburger