Nước Pororo trái cây nay đã xuất hiện tại Torki Food