Đêm hội chạy bộ Prisma – The night run lại tiếp tục được tổ chức và thu hút hàng nghìn bạn trẻ tại Sài Gòn cùng nhau tham dự. Điều thú vị đây là năm thứ hai liên tiếp Kebab Torki liên tiếp tham dự với tư cách là gian hàng phụ vụ ẩm thực cho sự kiện thu hút hàng nghìn bạn trẻ này.